ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่

หนังสือเล่มนี้ พระภาสกร ภูริวฑฒโน เขียนขึ้นด้วยอุตสาหะวิริยะควรแก่การอนุโมทนาสาธุ มีโครงสร้างและเนื้อหาตามแบบเอกสารวิชาการ อ้างอิงคัมภีร์พระไตรปิฏกและอรรถกถา รวมถึงมติของผู้ศึกษาปฏิบัติหลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน เสนอผู้อ่านเพื่อใช้วิจารณญาณพินิจ นับเป็นตำราเรื่องปฏิจจสมุปบาทอีกเล่มหนึ่งที่ผู้สนใจธรรมะน่าจะพิจารณาใช้ประโยชน์
จำนวน :

1

165.00 บาท

156.75 บาท

"คุณประหยัดไป 8.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่


รายละเอียด : ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่

หนังสือเล่มนี้ พระภาสกร ภูริวฑฒโน เขียนขึ้นด้วยอุตสาหะวิริยะควรแก่การอนุโมทนาสาธุ มีโครงสร้างและเนื้อหาตามแบบเอกสารวิชาการ อ้างอิงคัมภีร์พระไตรปิฏกและอรรถกถา รวมถึงมติของผู้ศึกษาปฏิบัติหลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน เสนอผู้อ่านเพื่อใช้วิจารณญาณพินิจ นับเป็นตำราเรื่องปฏิจจสมุปบาทอีกเล่มหนึ่งที่ผู้สนใจธรรมะน่าจะพิจารณาใช้ประโยชน์

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว