หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984

สิ่งที่ออร์เวลล์ได้บอกกล่าวแก่เราก็คือ คําศัพท์ทางการเมือง ทุกคํามีความหมายสองด้านในตัวเอง

Tags : ความรู้ทั่วไป

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984

หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984

"...ประเด็นสําคัญของ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ ล้วนแต่เป็นคําถามของสังคมและรัฐสมัยใหม่ อํานาจรัฐทําอะไรกับผู้คน ทําได้อย่างไร การควบคุมความคิดขนาดนั้นเป็นไปได้หรือ จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนและต่ออํานาจรัฐเอง มนุษย์จริงๆ จะยอมหรือ ถ้ายอม... มนุษย์จะกลายเป็นอะไร ถ้าไม่ยอม... มนุษย์จะตอบโต้อย่างไร..."

ธงชัย วินิจจะกูล


สารบัญ : หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984

  • ประวัติชีวิตและผลงานของ จอร์จ ออร์เวลล์
  • หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่
  • ภาคหนึ่ง
  • ภาคสอง
  • ภาคสาม

เนื้อหาปกหลัง : หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984

"...ความจริงจะมีก็แต่ในจิตใจพรรค ซึ่งเป็นจิตใจรวมหมู่และไม่มีวันตาย สิ่งใดที่พรรคถือเป็นความจริงย่อมเป็นจริง ไม่มีวันที่มนุษย์จะมองเห็นความจริง เว้นแต่มองผ่านดวงตาพรรค นี่เป็นข้อเท็จจริงที่คุณต้องเรียนรู้ใหม่..." - บางส่วนจาก หนึ่ง-เก้า-แปด-สี (1984)

"...สิ่งที่ออร์เวลล์ได้บอกกล่าวแก่เราก็คือ คําศัพท์ทางการเมือง ทุกคํามีความหมายสองด้านในตัวเอง หนึ่งคือความหมาย ตามพจนานุกรม และสองคือความหมายที่อยู่ตรงกันข้ามกับความหมายที่มันควรจะเป็น..." นอม ชอมสกี (Noam Chomsky: 1928)รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984

สำหรับมนุษย์ในยุคสมัยนี้ อาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักในการทำความเข้าใจตัวเองและสังคมซึ่งสลับซับซ้อนและมีความหลากหลาย หลายครั้งที่เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือความจริงหรือความลวง ความชั่วหรือความดี...เส้นแบ่งของสิ่งที่ตรงข้ามกันนั้นมักจะเลือนราง แต่อย่างไรก็ตาม เบื้องลึกของผู้คนนั้นมักแสวงหาสิ่งที่ดี แม้บ่อยครั้งกระบวนการที่นำไปสู่ความดีงามของแต่ละคนอาจนำพาให้ข้องแวะกับสิ่งเลวร้ายซึ่งอยู่ตรงข้ามทั้งอย่างหลีกเลี่ยงได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็อีกบ่อยครั้งมิใช่หรือที่อุดมคติ อาจเหลือเพียงซากเดนเท่านั้นเมื่อถึงปลายทาง ท้ายที่สุด หากความปรารถนาอันแรงกล้าถึงสิ่งที่ดีงามและความฝันในเชิงอุดมคติยังไม่พร่องจากสามัญสำนึกไปนัก เรา-ทั้งผู้อ่านและสำนักพิมพ์สมมติ ก็จำเป็นต้องทำให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นมิได้เกิดขึ้นในโลกของตัวอักษรเพียงมิติเดียว

สำนักพิมพ์สมมติข้อมูลเพิ่มเติม : หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว