พระราชวัง ๓ แคว้น

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า พระราชวังคือสถานที่ประทับของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นพร้อมกับระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสยามมาเป็นเวลานานแล้ว พระราชวังเหล่านี้ นอกจากจะใช้เป็นสถานที่ประทับแล้ว ยังเป็นสถานที่บริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงเป็นสถานที่ที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ และยังเป็นที่รวมทรัพยากรสำคัญของราชอาณาจักรไว้แทบทุกด้าน พื้นที่ทั้งหมดจะถูกกั้นเขต ก่อล้อมด้วยกำแพงอย่างมิดชิดเหมือนป้อมค่ายขนาดใหญ่ จนทำให้พระราชวังคล้ายกับเมืองเล็กๆ ที่ทับซ้อนอยู่ในราชธานีใหญ่อีกชั้นหนึ่ง
หนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของพระราชวังประเภทต่างๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยา เรื่อยมาถึงสมัยธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์ โดยในตอนต้นจะเกริ่นนำด้วยภาพรวมของ “วังระบบเมืองคู่” ในช่วงก่อนสมัยอยุธยา และในลำดับถัดมาจะอธิบายถึง “วังในระบบการเมืองแบบราชธานี” ตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วย วังหลวง วังหน้า วังหลัง วังลูกหลวง และวังนอกพระนคร โดยจะอธิบายถึงประวัติศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระราชวัง ลักษณะกายภาพของวังแบบต่างๆ ระบบการบริหารงาน การจัดการภายในวัง และแนวคิดการสร้างวังให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงยุทธศาสตร์ในการสร้างพระราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นโดยเลียนแบบมาจากยุทธวิธีการตั้งทัพในตำราพิชัยสงคราม ด้วยการสร้างให้วังหลวง วังหน้าและวังหลังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อเป็นป้อมค่ายในการป้องกันพระนคร โดยให้วังหลวงตั้งอยู่กึ่งกลาง และมีวังหน้า วังหลังรายล้อมอยู่ประดุจทัพหน้าและทัพหลัง ที่สำคัญยังได้อธิบายถึงยุทธศาสตร์ใน “การเลือก” และ “การสร้าง” ที่ประทับของกษัตริย์ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมือง อันเป็นยุทธวิธีในการอารักขากษัตริย์ให้ปลอดจากภยันตรายของฝ่ายตรงข้าม

Tags : ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปโบราณคดี

จำนวน :

1

230.00 บาท

218.50 บาท

"คุณประหยัดไป 11.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พระราชวัง ๓ แคว้น

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า พระราชวังคือสถานที่ประทับของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นพร้อมกับระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสยามมาเป็นเวลานานแล้ว พระราชวังเหล่านี้ นอกจากจะใช้เป็นสถานที่ประทับแล้ว ยังเป็นสถานที่บริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงเป็นสถานที่ที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ และยังเป็นที่รวมทรัพยากรสำคัญของราชอาณาจักรไว้แทบทุกด้าน พื้นที่ทั้งหมดจะถูกกั้นเขต ก่อล้อมด้วยกำแพงอย่างมิดชิดเหมือนป้อมค่ายขนาดใหญ่ จนทำให้พระราชวังคล้ายกับเมืองเล็กๆ ที่ทับซ้อนอยู่ในราชธานีใหญ่อีกชั้นหนึ่ง
หนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้เห็นถึงภาพรวมของพระราชวังประเภทต่างๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยา เรื่อยมาถึงสมัยธนบุรี และต้นรัตนโกสินทร์ โดยในตอนต้นจะเกริ่นนำด้วยภาพรวมของ “วังระบบเมืองคู่” ในช่วงก่อนสมัยอยุธยา และในลำดับถัดมาจะอธิบายถึง “วังในระบบการเมืองแบบราชธานี” ตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วย วังหลวง วังหน้า วังหลัง วังลูกหลวง และวังนอกพระนคร โดยจะอธิบายถึงประวัติศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระราชวัง ลักษณะกายภาพของวังแบบต่างๆ ระบบการบริหารงาน การจัดการภายในวัง และแนวคิดการสร้างวังให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงยุทธศาสตร์ในการสร้างพระราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นโดยเลียนแบบมาจากยุทธวิธีการตั้งทัพในตำราพิชัยสงคราม ด้วยการสร้างให้วังหลวง วังหน้าและวังหลังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อเป็นป้อมค่ายในการป้องกันพระนคร โดยให้วังหลวงตั้งอยู่กึ่งกลาง และมีวังหน้า วังหลังรายล้อมอยู่ประดุจทัพหน้าและทัพหลัง ที่สำคัญยังได้อธิบายถึงยุทธศาสตร์ใน “การเลือก” และ “การสร้าง” ที่ประทับของกษัตริย์ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมือง อันเป็นยุทธวิธีในการอารักขากษัตริย์ให้ปลอดจากภยันตรายของฝ่ายตรงข้ามข้อมูลเพิ่มเติม : พระราชวัง ๓ แคว้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระราชวัง ๓ แคว้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว