สติเป็นธรรมเอก

"ความประมาท ขาดสติ เป็นหนทางแห่งความตาย
ความไม่ประมาท การเจริญสติ เป็นหนทางแห่งพระนิพพาน
ความประมาท ขาดสติ หมายถึง...คนที่มีนิสัยขี้โกรธ
ขี้โมโห ขี้น้อยใจ ขี้อิจฉา ขี้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ
ไม่ว่าจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มียศ มีอำนาจ มากขนาดไหน
ถ้ามี “ขี้” อยู่ในใจ ทำให้ทุกข์ เศร้าหมอง บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท
แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว คือตายจากความสุขและคุณงามความดี

สติเป็นธรรมเอก เนื้อหารวบรวมจากหนังสือเล่มเล็กที่เคยพิมพ์มาแล้วคือ สติเป็นธรรมเอก, ธรรมไหลไปสู่ธรรม และจับลมบ่อยๆ มารวมเล่มใหม่ ทั้งสามเล่มเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ที่ได้นำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ อันน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ปฏิบัติ ซึ่งพระอาจารย์มีการสอน “อานาปานสติ” แบบง่ายๆ เป็นธรรมชาติ ที่เป็นสมถะและวิปัสสนา โดยสอนว่า การปฏิบัติต้องอาศัยทั้งสมถะและวิปัสสนา และสมถะวิปัสสนานั้นต้องพอเหมาะพอดีกัน จึงจะได้ผลคือ ความสงบและปัญญาเพื่อพ้นทุกข์

คำสอนของพระอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้ จะให้แนวคิดใหม่ๆ และให้เข้าใจความหมายของ
คำว่า ชั่ว ดี ผิด ถูก กว้างขึ้น และมีสติกำกับชีวิตไม่ให้ตกสู่ที่ต่ำ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ขอให้ท่านได้รับประโยชน์จากการอ่านและการปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์เถิด
"
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สติเป็นธรรมเอก

"ความประมาท ขาดสติ เป็นหนทางแห่งความตาย
ความไม่ประมาท การเจริญสติ เป็นหนทางแห่งพระนิพพาน
ความประมาท ขาดสติ หมายถึง...คนที่มีนิสัยขี้โกรธ
ขี้โมโห ขี้น้อยใจ ขี้อิจฉา ขี้ฟุ้งซ่าน ฯลฯ
ไม่ว่าจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มียศ มีอำนาจ มากขนาดไหน
ถ้ามี “ขี้” อยู่ในใจ ทำให้ทุกข์ เศร้าหมอง บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท
แม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว คือตายจากความสุขและคุณงามความดี

สติเป็นธรรมเอก เนื้อหารวบรวมจากหนังสือเล่มเล็กที่เคยพิมพ์มาแล้วคือ สติเป็นธรรมเอก, ธรรมไหลไปสู่ธรรม และจับลมบ่อยๆ มารวมเล่มใหม่ ทั้งสามเล่มเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ที่ได้นำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ อันน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ปฏิบัติ ซึ่งพระอาจารย์มีการสอน “อานาปานสติ” แบบง่ายๆ เป็นธรรมชาติ ที่เป็นสมถะและวิปัสสนา โดยสอนว่า การปฏิบัติต้องอาศัยทั้งสมถะและวิปัสสนา และสมถะวิปัสสนานั้นต้องพอเหมาะพอดีกัน จึงจะได้ผลคือ ความสงบและปัญญาเพื่อพ้นทุกข์

คำสอนของพระอาจารย์ในหนังสือเล่มนี้ จะให้แนวคิดใหม่ๆ และให้เข้าใจความหมายของ
คำว่า ชั่ว ดี ผิด ถูก กว้างขึ้น และมีสติกำกับชีวิตไม่ให้ตกสู่ที่ต่ำ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ขอให้ท่านได้รับประโยชน์จากการอ่านและการปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์เถิด
"


ข้อมูลเพิ่มเติม : สติเป็นธรรมเอก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สติเป็นธรรมเอก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว