นายสิบตำรวจสายปราบปราม ชุดสรุปเนื้อหา

อธิบายข้อสอบพร้อมแนวการสอบล่าสุด ตรงตามหลักสูตรสอบตำรวจปีปัจจุบัน

Tags : ชุดสรุปเนื้อหาตรงประเด็น ชุดสรุปเนื้อหานายสิบตำรวจ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : นายสิบตำรวจสายปราบปราม ชุดสรุปเนื้อหา

- คณิตศาสตร์

  ความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวน โดยใช้จำนวน

- ภาษาไทย

  ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและการเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะภาษาด้าน

  การอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ

- ภาษาต่างประเทศ

  ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension)

  คำศัพท์ (Vocabulary),โครงสร้างประโยค (Structure)

  ไวยากรณ์ (Grammar),การสนทนา (Conversation) เป็นต้น

- คอมพิวเตอร์

  ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

  การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์

- กฏหมายที่ประชาชนควรรู้

  กฏหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

- สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

  หลักศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงานข้อมูลเพิ่มเติม : นายสิบตำรวจสายปราบปราม ชุดสรุปเนื้อหา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นายสิบตำรวจสายปราบปราม ชุดสรุปเนื้อหา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : นายสิบตำรวจสายปราบปราม ชุดสรุปเนื้อหา