พระพุทธมนต์ (ปกใหม่) ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

คู่มือสวดมนต์ประจำวัน ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ คู่มือสวดมนต์ ผู้จาริกแสวงบุญในแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล

Tags : พระพุทธมนต์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

70.00 บาท

59.50 บาท

"คุณประหยัดไป 10.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระพุทธมนต์ (ปกใหม่) ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

พระพุทธมนต์ (ปกใหม่) ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา

คู่มือสวดมนต์ประจำวัน ของบรรพชิตและคฤหัสถ์
คู่มือสวดมนต์ ผู้จาริกแสวงบุญในแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมฑูตสายประเทศอินเดีย


คำนำ : พระพุทธมนต์ (ปกใหม่) ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

การสวดมนต์ ทำวัตรเช้าเย็น เป็นกิจวัตรอันสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธถือเป็นหลักปฏิบัติ อบรมจิตให้เข้าถึงความสะอาด สว่าง สงบ ร่มเย็นเป็นสุข เป็นพลังนำชีวิต เจริญรอยตามพระพุทธองค์โดยแท้

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตรักษาพุทธสถาน และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในแดนพุทธภูมิ มาตุภูมิ จงได้ปกปักรักษา คุ้มครอง อำนวยจตุรพิธพร สำเร็จผลในธุรกิจรุ่งเรืองด้วยปัญญา เจริญในหน้าที่การงาน งอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยยิ่งเทอญ

พระราชรัตนรังษี


สารบัญ : พระพุทธมนต์ (ปกใหม่) ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

  • ทำวัตรเช้า
  • ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
  • ปัตติทานะคาถา
  • นมัสการพุทธสถาน
  • ทำวัตรเย็น
  • คำแผ่เมตตา
  • คำถวายหนังสือ
  • คำลาข้าวพระพุทธ
  • คำลากลับบ้าน

เนื้อหาปกหลัง : พระพุทธมนต์ (ปกใหม่) ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล พุทธสถานแห่งการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงสอน

สังเวชนียสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา 4 ตำบล คือ

 1. สถานที่พระตถาคตประสูติ
 2. สถานที่พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
 3. สถานที่พระตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไป
 4. สถานที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

สังเวชนียสถาน 4 ตำบลเหล่านี้แล เป็นสถานที่ควรเห็นของกุลบุตร ผู้มีศรัทธา ภิกขุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศรัทธามาอนุสรณ์ ระลึกถึงสังเวชนียสถาน 4 ตำบลนี้ก็ดี ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจารึกไปในเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละก็ดี ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

มหาปรินิพพานสูตร

ทีฆนิกาย มหาวรรค 10/154ข้อมูลเพิ่มเติม : พระพุทธมนต์ (ปกใหม่) ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธมนต์ (ปกใหม่) ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว