ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ปฏิรูปตำรวจ ฝันหรือจะเป็นจริง?

ผู้เขียน :

มติชน

9789743239472

216

143.0 x 214.0 x 11.0 cm

270 g

บทความ/สารคดี

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 160.00 บาท

152.00 บาท

E-Books

ราคา 160.00 บาท

109.00 บาท

You save 32% (51 baht)
from books price
เกือบยี่สิบปีแล้วกับชีวิตที่ปราศจากเครื่องแบบ แต่ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ยังเป็นตำรวจทั้งกายและใจ ท่านไม่เคยเกษียณจากการทำงาน แม้จะอยู่ในช่วงวัยที่ควรจะได้พัก และในขณะเดียวกัน ยังเป็นอาจารย์ของบรรดาตำรวจน้อยใหญ่ เป็นคอลัมนิสต์ที่คอยกระตุ้นต่อมความนึกคิดลงบนหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอมิได้ขาด และเป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในปี พ.ศ.2541

และหนังสือเล่มนี้ ได้คัดสรรจากบทความในหนังสือพิมพ์ มติชน ในช่วงปี พ.ศ.2544-2550 ฉายชัดเรื่องราวในแวดวงสีกากี สะท้อนปัญหาการบริหารจัดการ วิกฤตจริยธรรม และคุณธรรมของตำรวจ เป็นการวิพากษ์อย่างผู้รู้ วิเคราะห์อย่างผู้เข้าใจ พร้อมแนะยุทธวิธีแก้ไข เพื่อให้ตำรวจไทยเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง