ร้านหนังสือนายอินทร์ ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)  ตอบรับนโยบาย “ช้อปหนังสือช่วยชาติ ปี 2562” โดยนักอ่านสามารถซื้อ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของ E-Book  ได้แล้วที่ร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขาและ www.naiin.com  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แถลงมาตรการภาษีส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน“ช้อปหนังสือช่วยชาติ” โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกำหนดให้

 

ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

 

สามารถเลือกซื้อ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของ E-Book  ตามที่จ่ายตามจริง ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือในครั้งนี้ หากคิดรวมกับรายจ่ายในการซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2562 (ช่วงมาตรการแรก) รวมแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักอ่านร้านนายอินทร์ ที่ไม่ว่าจะอ่านหนังสือเพิ่มความรู้ หรือจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ก็สามารถนำใบเสร็จเมื่อซื้อหนังสือ มาลดหย่อนภาษี ได้ โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบได้ที่ร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา และ www.naiin.com ย้ำอีกครั้งไม่อยากให้นักอ่านเสียสิทธิ์จ้า

  • ซื้อหนังสือ  นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ E-book  สามารถนำ ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ไปใช้ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท
  • ในกรณีซื้อหนังสือ และ e-book ผ่าน www.naiin.com ในขั้นตอนวิธีชำระเงิน/จัดส่งสินค้า ให้ลูกค้าใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบจะถูกส่งไปพร้อมกับสินค้า
  • สามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบได้ที่ร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา