ธรรมาภิบาล :เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

“ธรรมาภิบาล” ควรเป็นหลักการที่มีอยู่จริงในการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วม การรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความโปร่งใส การตรวจสอบได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และทางเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมในการบริหารภาครัฐและในการบริหารธุรกิจภาคเอกชน หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันในเรื่องเป้าหมาย องค์ประกอบ รวมทั้งบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกต่าง แยกจากกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ธรรมาภิบาลจะเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยู่ด้วยหลักการเดียวกัน กล่าวคือ การบริหารประเทศ การบริหารภาคธุรกิจและภาคประชาชน ถ้าปราศจากธรรมาภิบาล ถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเพียงใดก้ขาดประสิทธิภาพ ไร้คุณค่า ปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

จำนวน :

1

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธรรมาภิบาล :เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน


รายละเอียด : ธรรมาภิบาล :เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

“ธรรมาภิบาล” ควรเป็นหลักการที่มีอยู่จริงในการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วม การรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมีความโปร่งใส การตรวจสอบได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และทางเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับของส่วนรวมในการบริหารภาครัฐและในการบริหารธุรกิจภาคเอกชน หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส การตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันในเรื่องเป้าหมาย องค์ประกอบ รวมทั้งบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกต่าง แยกจากกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ธรรมาภิบาลจะเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยู่ด้วยหลักการเดียวกัน กล่าวคือ การบริหารประเทศ การบริหารภาคธุรกิจและภาคประชาชน ถ้าปราศจากธรรมาภิบาล ถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเพียงใดก้ขาดประสิทธิภาพ ไร้คุณค่า ปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ธรรมาภิบาล :เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว