การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนในรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จึงมีความต้องการหนังสือ หรือตำรา เพื่อให้นักศึกษาได้อ่านเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้มากขึ้น แต่พบว่าหนังสือวิชาการ และตำราที่เกี่ยวข้องในวิชานี้หาได้ยากมาก ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความจำเป็นต้องรวบรวม ค้นคว้า ข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ ตำรา วารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลที่สามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาเรียบเรียง และขัดเกลาให้เป็นหนังสือและใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น จากความต้องการให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื้อหาของหนังสือจึงได้ปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งชนิดและประเภทของเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับน้ำและกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด รวมไปถึงความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทซอฟต์ดริ๊ง (soft drink) เครื่องดื่มประเภทกาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหมักและกลั่น เพื่อให้ครอบคลุมถึงเครื่องดื่มที่หลากหลายและมากประเภทที่สุด ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

จำนวน :

1

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนในรายวิชา เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จึงมีความต้องการหนังสือ หรือตำรา เพื่อให้นักศึกษาได้อ่านเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้มากขึ้น แต่พบว่าหนังสือวิชาการ และตำราที่เกี่ยวข้องในวิชานี้หาได้ยากมาก ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความจำเป็นต้องรวบรวม ค้นคว้า ข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ ตำรา วารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลที่สามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาเรียบเรียง และขัดเกลาให้เป็นหนังสือและใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น จากความต้องการให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื้อหาของหนังสือจึงได้ปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งชนิดและประเภทของเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับน้ำและกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด รวมไปถึงความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทซอฟต์ดริ๊ง (soft drink) เครื่องดื่มประเภทกาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหมักและกลั่น เพื่อให้ครอบคลุมถึงเครื่องดื่มที่หลากหลายและมากประเภทที่สุด ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ข้อมูลเพิ่มเติม : การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว