จาตุรนต์ บนทางดับไฟใต้

หนังสือเล่มนี้ ก่อนหน้านั้นเป็นเอกสารเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนใต้ หรือที่บางคนรู้จักในนาม "ข้อเสนอ ๗ ข้อของจาตุรนต์ ฉายแสง" ซึ่งในขณะนั้น เขาเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้รับมอบหมายให้เข้าไปแก้ปัญหาภาคใต้คนหนึ่ง ร่วมกับทีมคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (กอยส.) โดยได้เข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่โดยตรง และได้รวบรวมประเด็นปัญหาสำคัญๆ ทั้งหมดของเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ไว้ได้ครบถ้วน

แต่เมื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องทั้งหมดเงียบหาย นำความผิดหวังมาสู่ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดภาคใต้อย่างมาก ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ "ข้อเสนอ ๗ ข้อของจาตุรนต์ ฉายแสง" จะได้นำมาเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณชน จากคำให้สัมภาษณ์ของจาตุรนต์ ฉายแสง เอกสารที่ทีมงานของจาตุรนต์รวบรวม และคำบอกเล่าของทีมงานจาตุรนต์ในภาคใต้อีกด้วย เชื่อได้ว่า เมื่อท่านอ่านจบ ท่านย่อมมองเห็นแนวทางสมานฉันท์ ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริง
จำนวน :

1

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : จาตุรนต์ บนทางดับไฟใต้


รายละเอียด : จาตุรนต์ บนทางดับไฟใต้

หนังสือเล่มนี้ ก่อนหน้านั้นเป็นเอกสารเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนใต้ หรือที่บางคนรู้จักในนาม "ข้อเสนอ ๗ ข้อของจาตุรนต์ ฉายแสง" ซึ่งในขณะนั้น เขาเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้รับมอบหมายให้เข้าไปแก้ปัญหาภาคใต้คนหนึ่ง ร่วมกับทีมคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (กอยส.) โดยได้เข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่โดยตรง และได้รวบรวมประเด็นปัญหาสำคัญๆ ทั้งหมดของเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ไว้ได้ครบถ้วน

แต่เมื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องทั้งหมดเงียบหาย นำความผิดหวังมาสู่ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดภาคใต้อย่างมาก ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ "ข้อเสนอ ๗ ข้อของจาตุรนต์ ฉายแสง" จะได้นำมาเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณชน จากคำให้สัมภาษณ์ของจาตุรนต์ ฉายแสง เอกสารที่ทีมงานของจาตุรนต์รวบรวม และคำบอกเล่าของทีมงานจาตุรนต์ในภาคใต้อีกด้วย เชื่อได้ว่า เมื่อท่านอ่านจบ ท่านย่อมมองเห็นแนวทางสมานฉันท์ ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริง

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว