การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดของเนื้อหาวิชาครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยยึดถือแนวทางตามข้อกําหนดมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. 011007-19) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทฤษฎีอีลาสติก หรือทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress) เป็นแนวทางการคํานวณ หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตย์ และเป็นพื้นฐานสําหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยรายละเอียดของเนื้อหาวิชา ได้เขียนเรียงลําดับตามขั้นตอนของการคํานวณออกแบบอาคารอย่างง่าย และตัวอย่างการคํานวณอาคารจริงประกอบท้ายเล่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาวิชายังครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน


สารบัญ : การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • บทที่ 2 การออกแบบโดยทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน
  • บทที่ 3 การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • บทที่ 4 การออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • บทที่ 5 การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • บทที่ 6 การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • บทที่ 7 การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก


ข้อมูลเพิ่มเติม : การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว