คณิตศาสตร์ช่างยนต์

คณิตศาสตร์ช่างยนต์เป็นการศึกษาและคํานวณเพื่อหาค่าที่ต้องการในงานยานยนต์
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

87.00 บาท

82.65 บาท

"คุณประหยัดไป 4.35 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คณิตศาสตร์ช่างยนต์

คณิตศาสตร์ช่างยนต์

ความมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2107 ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บทเรียน ประกอบด้วย ระบบหน่วยที่ใช้คำนวณในงานยานยนต์ หลักการคำนวณในงานยานยนต์ สมรรถนะของเครื่องยนต์ คลัตช์และระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และความเร็วของรถยนต์

อำนาจ ทองแสน, วิชิต ธรรมฤทธิ์


สารบัญ : คณิตศาสตร์ช่างยนต์

  • บทที่ 1 ระบบหน่วยที่ใช้คำนวณในงานยานยนต์
  • บทที่ 2 หลักการคำนวณในงานยานยนต์
  • บทที่ 3 สมรรถนะเครื่องยนต์
  • บทที่ 4 คลัตช์และระบบส่งกำลังรถยนต์
  • บทที่ 5 ระบบเครื่องล่างรถยนต์
  • บทที่ 6 ความเร็วของรถยนต์

เนื้อหาปกหลัง : คณิตศาสตร์ช่างยนต์

คณิตศาสตร์ช่างยนต์เป็นการศึกษาและคํานวณเพื่อหาค่าที่ต้องการในงานยานยนต์ ได้แก่ สมรรถนะเครื่องยนต์ ระบบส่งกําลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และความเร็วรถยนต์ เป็นต้น หนังสือเรียนเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2107 ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาช่างยนต์ เนื้อหามีทั้งหมด 6 บทเรียน ประกอบด้วย ระบบหน่วยที่ใช้คํานวณในงานยานยนต์ หลักการคํานวณในงานยานยนต์ สมรรถนะของเครื่องยนต์คลัตช์ และระบบส่งกําลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และความเร็วของรถยนต์ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตศาสตร์ช่างยนต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คณิตศาสตร์ช่างยนต์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว