หญิงร้าย

เรื่องราวของผู้หญิงที่ถูกตราหน้าในประวัติศาสตร์ไทย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

265.00 บาท

251.75 บาท

"คุณประหยัดไป 13.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : หญิงร้าย


รายละเอียด : หญิงร้าย

หญิงร้าย

ความผิดใดๆ ที่ถูกตีตราว่า “ชั่ว-ไม่ดี-ร้าย” ในอดีต แน่นอนว่าอาจไม่ใช่ความ “ชั่ว-ไม่ดี-ร้าย” ที่ถูกตีตรากันแบบในปัจจุบัน และความผิดแบบที่เราตีตรากันในปัจจุบันนั้น อาจมิได้ถูกนิยามว่าเป็นความชั่วร้ายหรือความผิดแบบเดียวกับในอดีตก็เป็นได้ หนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์เรื่องผู้หญิงของคนในสังคมสมัยก่อน ซึ่งถูกแสดงออกมาผ่านการกําหนดภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงอันไม่พึงประสงค์ในอุดมคติของผู้ชาย โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมชนชั้นนําสยาม ภายใต้อิทธิพลพุทธศาสนาและบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อมุมมองทางประวัติศาสตร์ การทําความเข้าใจอดีตและสิ่งสําคัญที่สุด คือความเข้าใจที่มีต่อ “ผู้หญิงในอดีต”


สารบัญ : หญิงร้าย

  • บทที่ 1 หญิงดี-หญิงร้าย : มโนทัศน์เรื่องผู้หญิงของชนชั้นนำสยาม
  • บทที่ 2 จากความเป็นควาย สู่ความเป็นคน : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงสยาม
  • บทที่ 3 หญิงร้ายในประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3
  • บทที่ 4 หญิงร้ายในประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2477
  • บทส่งท้าย


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : หญิงร้าย

ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของอดีตที่คนในปัจจุบันรวมทั้งคนในอนาคตอยากจะรู้ ประวัติศาสตร์ไทยมีเรื่องราวมากมายและหลากหลายประเด็น แต่ในประเด็นที่ถูกให้ความสําคัญและนํามาศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ มักเป็นเรื่องของการเมือง การปกครอง สงครามการสู้รบ เศรษฐกิจ หลากหลายประเด็นเหล่านี้มักมีตัวดําเนินเรื่องคือ “ผู้ชาย” และในเรื่องราวเหล่านั้นใช่ว่าจะไร้บทบาทของผู้หญิงไป แต่ทว่าผู้หญิงกลับเป็นเพียงส่วนที่มาเติมเต็มเรื่องราวมากกว่าจะเป็น “ตัวเอก” ของเรื่องราวในประวัติศาสตร์เหล่านี้ หนังสือเล่มนี้จึงอยากจะเสนอเรื่องของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของผู้ชาย แต่ถูกหยิบยกออกมาให้โดดเด่นเป็นพิเศษกว่าที่เคยเป็นมา โดยมีฉากหลังเป็นสังคมช่วงต้นรัตนโกสินทร์เรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีสีสันช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม จารีต ค่านิยม ชนชั้นในสังคม รวมไปถึงวิทยาการองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัยนั้น การเปลี่ยนแปลง การริเริ่ม และการคงอยู่ขององค์ความรู้และแนวคิดในสมัยนั้นได้ส่งอิทธิพล และตกทอดเป็นมรดกทางสังคมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สำนักพิมพ์ยิปซี

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว