ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ ๑ คู่มือฝึกพลังจิต

จิตสงบ แน่วแน่ ได้รูปฌาน เป็นพื้นฐานให้เกิดอำนาจพลังจิต เกิดทิพย์อำนาจ ตาทิพย์ ถอดจิต
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

185.00 บาท

175.75 บาท

"คุณประหยัดไป 9.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ ๑ คู่มือฝึกพลังจิต


รายละเอียด : ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ ๑ คู่มือฝึกพลังจิต

ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ ๑ คู่มือฝึกพลังจิต

ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ ๑ คู่มือฝึกพลังจิต ผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของการอ่าน เรียน ฟังรู้และปฏิบัติ และเก็บประสบการณ์จากการอบรมสั่งสอน ตามแนวคำสอนของครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ท่าน หากได้ศึกษาอย่างถ่องแท้และเข้าใจแล้ว จะเกิดความรู้สึกแน่วแน่ มั่นคง ศรัทธา ลดละ ปล่อยวาง จากการยึดมั่นถือมั่น เหมาะสำหรับผู้ครองเรือน นักพรต นักบวช และบุคคลทั่วไปที่สนใจใน "พลังจิต"


สารบัญ : ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ ๑ คู่มือฝึกพลังจิต

  • ๑. พระบรมราโชวาท วิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ๒. แนวคำสอนสมเด็จพระสังฆราชฯ "ศีลนำสุขมาให้"
  • ๓. ด้วยสำนึกหน้าที่แห่งการเป็นชาวไทยอยู่เสมอ
  • ๔. จิตมนุษย์เปรียบดังน้ำคลองที่ขุ่นมัว
  • ๕. ฝึกสมาธิแล้วจะไม่บ้า
  • ๖. การหายใจที่ถูกวิธี (เบื้องต้นของการฝึกลมปราณ)
  • ๗. ฝึกจิตมองกึ่งกลางระหว่างคิ้วสงบเร็ว
  • ๘. ประสบการณ์ของผู้ฝึกสมาธิใหม่ (รายแรก) เณรน้อยเห็นโยมพ่อที่เสียไป
  • ๙. ประสบการณ์ของผู้ฝึกสมาธิใหม่ (รายที่สอง) สุขใจสงบกายที่ไม่เคยพบ


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ ๑ คู่มือฝึกพลังจิต

หนังสือเล่มนี้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่มาแล้วทั้งหมด ๑๒ ครั้ง โดยชมรมธรรมไมตรี และเนื่องจากเนื้อหาในเล่มได้เขียนรวบรวมไว้ดีมาก ทางสำนักพิมพ์ทอร์ช จึงได้ขออนุญาตนำมาปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอใหม่ เพื่อให้อ่านศึกษาได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงเนื้อหาเดิมไว้และได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๓ "ประสบการณ์จากสมาธิ-วิญญาณ ๑ คู่มือฝึกพลังจิต" เป็นงานที่รวบรวมมากจากประสบการณ์จริงของอาจารย์ แสง อรุณกุศล โดยมีเนื้อหาไปในทิศทางการชี้แนะ แก้ไขข้อสงสัย เพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สำเร็จได้เร็วขึ้น โดยอาศัยขั้นตอนการทำใจให้สงบ แน่วแน่ ได้รูปฌาน ทำให้จิตใจเข้มแข็ง จนเกิดอำนาจพลังจิต สามารถสร้างทิพย์อำนาจ จนเกิดตาทิพย์ ถอดจิตได้

สำนักพิมพ์ทอร์ช

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว