ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของนักวิชาการด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และสถาปัตยกรรม จากสถาบันต่างๆ
จำนวน :

1

440.00 บาท

418.00 บาท

"คุณประหยัดไป 22.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

หนังสือถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นผลงานวิจัยในโครงการ "ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2" ภายใต้ชุดโครงการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาการถกเถียงในคุณค่าเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นหัวข้อหลัก โดยมีการศึกษาตัวบทที่หลากหลาย อาทิ วรรณกรรม งานเขียนเชิงปรัชญาหรือประวัติศาสตร์ พิธีกรรม หรือสถาปัตยกรรม ฯลฯ ด้วยเหตุที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาจเป็นอุดมคติที่เกิดขึ้นได้ในทางกฤษฎีหากแต่ในทางปฏิบัติกลับมีความย้อนแย้งและอาจเกิดขึ้นจริงไม่ได้ ดังนั้น การถกเถียงเรื่องคุณค่าในแง่นี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นและมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้เราเข้าใจพลวัตและความซับซ้อนของสังคมร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ


สารบัญ : ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

  • "ความหลากหลายทางวัฒนธรรม" : การอ่านและวิธีคิดทางมนุษยศาสตร์ (ธนาพล ลิ่มอภิชาต)
  • จะต้องทนไปอีกนานแค่ไหน? : ขีดจำกัดและการข้ามผ่านขีดจำกัดในคุณค่าเรื่องความอดกลั้นของจอห์น ล็อก (อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง)
  • จะอยู่ร่วมกันอย่างไรในความต่าง : ข้อพิจารณาจากปรัชญาการแปลของปอล ริเกอร์ (คงกฤช ไตรยวงค์)
  • การผสมผสานทางวัฒนธรรม : ครอบงำหรือเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย? (ปิยฤดี ไชยพร)
  • จินตภาพพหุอารยธรรมสยาม : จากนางนพมาศถึงพระราชพิธีสิบสองเดือน (วิศรุต พึ่งสุนทร)

เนื้อหาปกหลัง : ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของนักวิชาการด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และสถาปัตยกรรม จากสถาบันต่างๆ ที่ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการวิจัยประเด็นทางความคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน "ตัวบท" ที่แตกต่างกัน และใน "บริบท" ที่แตกต่างกัน โดยมุ่งสำรวจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดและปรากฏการณ์ทางความคิดที่สะท้อนผ่านผลงานของมนุษย์ต่างกาลเวลาและต่างสถานที่ เปิดเผยให้เห็นการปะทะสังสรรค์ การต่อรอง และการครอบงำของคุณค่าและทัศนคติจากต่างบริบทสังคมวัฒนธรรม (เสาวณิต จุลวงศ์)ข้อมูลเพิ่มเติม : ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 : ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว