พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)

หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจัยภายในผู้บริโภค ได้แก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพลของ กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย และพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม

Tags : หนังสือเล่มไทย บทความ/สารคดี วิชาการ

จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)

หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจัยภายในผู้บริโภค ได้แก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพลของ กลุ่มอ้างอิงและครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย และพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมรีวิวโดยนักเขียน : พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)

คำนำผู้เขียน

ตำราพฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภคจากทั้งตำราภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ร่วมกับการนำเสนอประสบการณ์ด้านการตลาดของผู้เขียน โดยเน้นการนำเสนอตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้เขียนเชื่อว่าตำราพฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการตลาดได้ข้อมูลเพิ่มเติม : พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR)