ฟิลเตอร์สินค้า

ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 

การศึกษา พ.ศ.2518 ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2521 ปริญญาโท สาขาพฤกษศาสตร์ (อนุกรมวิธานพืช) lowa State University, USA (ทุนรัฐบาล) พ.ศ.2543 ปริญญาเอก สาขาเกษตรศาสตร์ Yamaguchi University, Japan (Ronpaku 

การทำงานและประสบการณ์ พ.ศ.2521-2534 ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการเกษตร สังกัดพิพิธภัณฑ์พืช กรมวิชาการเกษตร ทำงานหลักด้านการปลูกและพัมนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ งานรองที่ชอบคือ การเดินไปสำรวจทรัพยากรพืชและการท่องเที่ยวไปตามหนู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกล เพื่อศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน และชนเผ่าทั่วประเทศ ใจฐานะนักความการ