ฟิลเตอร์สินค้า

ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 

การศึกษา พ.ศ.2518 ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2521 ปริญญาโท สาขาพฤกษศาสตร์ (อนุกรมวิธานพืช) lowa State University, USA (ทุนรัฐบาล) พ.ศ.2543 ปริญญาเอก สาขาเกษตรศาสตร์ Yamaguchi University, Japan (Ronpaku 

การทำงานและประสบการณ์ พ.ศ.2521-2534 ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการเกษตร สังกัดพิพิธภัณฑ์พืช กรมวิชาการเกษตร ทำงานหลักด้านการปลูกและพัมนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ งานรองที่ชอบคือ การเดินไปสำรวจทรัพยากรพืชและการท่องเที่ยวไปตามหนู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกล เพื่อศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน และชนเผ่าทั่วประเทศ ใจฐานะนักความการ 

loading