ฟิลเตอร์สินค้า

อธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กำลังศึกษา)
 • เป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2556-2560)
 • เป็นติวเตอร์ให้กับสถาบันกวดวิชาและโรงเรียนหลายแห่งประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี (2549-ปัจจุบัน)
loading