ฟิลเตอร์สินค้า

นธกฤต วันต๊ะเมล์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

การศึกษา : 

 1. ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. นศ.ม. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

ที่ทำงาน : ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์