ฟิลเตอร์สินค้า

ครูพี่โจ้ ไพรัตน์ พูนศิริ

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนกำจรวิทย์ จ.ลพบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลพบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี (ห้องโครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ประวัติการทำงาน Specialist Packaging Engineer ที่ Mead Johnson Nutrition (Thailand) ติวเตอร์สอนวิชาเคมี สำหรับนักเรียน ม.4-ม.6 ศูนย์วิชาการ Hi-Education จ.ราชบุรี ติวเตอร์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (สอบเข้า ม.1) ที่โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ บ้านครูต๋อง จ.ลพบุรี วิทยากรรับเชิญ บรรยายวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ที่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี วิทยากรรับเชิญ บรรยายคณิตศาสตร์ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม, โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนวัดดอนตูม และโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ จ.ราชบุรี อดีตอาจารย์พิเศษวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรี นักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ให้สำนักพิมพ์ต่างๆ