ฟิลเตอร์สินค้า

ศศิยา ศิริพานิช

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

รศ.ศศิยา ศิริพานิช (ศิริบุญ) จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาตรี ว.ทบ. (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปริญญาโท Master of Landscape Architecture (M.L.A.), University of Georgia, U.S.A.

ปัจจุบันสอนที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้านการออกแบบภูมิทัศน์มานานกว่า 25 ปี ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทำงานวิจัยด้านภูมิทัศน์บำบัด (Therapeutic Landscape) และพืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม (Environmental Horticulture)