ตัวเลือกสินค้า

ดร.ศักดิภัทร พวงคต

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

     ดร.ศักดิภัทร พวงคต (อาจารย์โอ๊ต)

     เป็นสมาชิกสมาคมการสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์และทันตกรรมนานาชาติสหรัฐอเมริกา (IMDHA) และสมาคมนักให้คำปรึกษาและผู้บำบัด นานาชาติสหรัฐอเมริกา (IACT)

     จบการศึกษา ปริญญาตรี โท สาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Ph.D. (Public Health) หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับประกาศนียบัตรทางสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ ประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) เวชกรรมแผนโบราณ (บว.) เภสัชกรรมแผนโบราณ (บภ.)

     ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ จิตใต้สำนึกนั้น ได้รับประกาศนียบัตร รับรองการเป็นนักจิตใต้สำนึกบำบัดขั้นสูง (Hypnotherapist : C.Ht) นักโปรแกรมภาษษสู่ระบบประสาทขั้นสูง (NLP) และ นักสะกดจิตย้่อนอดีตชาติเพื่อการบำบัด (PLRT) ผ่านการอบรมทางจิตวิทยาและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

     ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษษ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี มีความสนใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาทางพฤติกรรมและสารเสพติด จิตใต้สำนึก การสั่งจิตบำบัดโรค การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ทางเลือก ความตายและภาวะสุดท้ายของชีวิต จิตวิญญาณ และพระพุทธศาสนา

     อาจารย์ศักดิภัทร เป็นผู้ก่อตั้ง บ้านสปาใจ (www.baanspajai.com) ซึ่งเป็นศูนย์การให้คำปรึกษาทางจิตใต้สำนึกและสุขภาพทางเลือก ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นรองประธานชมรมจิตวิทยาสมาธิ เป็นวิทยากรในหลักสูตรทางจิตวิทยาจิตใต้สำนึกประยุกต์ อาทิ หลักสูตร สปาใจ โปรแกรมจิตใต้สำนึกล้างพิษในใจ Health Camp และหลักสูตรคุณธรรมในเด็กและเยาวชน (จิตใสใจสะอาด) ของศูนย์ฝึกอบรมรินทร์เทรนนิ่ง (www.amarintraing.com)

     ในด้านอื่นๆ อาจารย์ศักดิ์ภัทรศึกษาโหราศาสตร์มากว่า 10 ปี อดีตเคยเป็นนักพยากรณ์ประจำให้กับระบบโทร 1900 888 031 และเว็บไซต์บ้านพยากรณ์เคยคิดค้นจนเกิดนวัตกรรมการทำนายดวงที่เรียกว่า โหราศาสตร์กรรมแบบไทยเพื่อการตื่นรู้ (Thai Karmic Astrology) มีความแม่นยำเป็นที่ประทับใจ แต่ต่อมาได้เลิกอาชีพหมอดูและไม่รับพยากรณ์ชีวิตใครมานานแล้ว ตั้งใจทำหน้าที่เป็นเพียงอาจารย์สอนหนังสือ วิทยากร และนักให้คำปรึกษษจิตใต้สำนึกเท่านั้น

     ทุกวันนี้ อาจารย์ศักดิ์ภัทร ให้ความสนใจกับการศึกษาพระไตรปิฎกและการเจริญวิปัสสนาในแนวสติปัฎฐาน ๔ ตั้งใจรวบรวมข้อมูลค้นคว้าและวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกายและจิต และเผยแพร่ความรู้เรื่องกรรมวิบากอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาให้ผู้คน ปัจจุบันอาจารย์ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่าย ในจังหวัดชลบุรี

loading