ตัวเลือกสินค้า

วิญญู วานิชศิริโรจน์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ

ชื่อ-สกุล: อ.วิญญู วานิชศิริโรจน์ ตำแหน่ง: รองประธานบริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท: บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การศึกษา: สถ.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (จุฬา) MBA. (ธรรมศาสตร์) M.ITM (ลาดกระบัง) เชี่ยวชาญ: สถาปัตยกรรมควบคุม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสมาชิกสมาคม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก (สถ1251ส.) จากสภาสถาปนิก สมาชิกสภาสถาปนิกสามัญสมาชิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาชิกสมาคมราชกรฑาสโมสร RBSC สมาชิกสามัญ รางวัลด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ปี 2541 รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมนานาชาติครั้งที่ 10/2541 ในหัวข้อ "The Turning Point" จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2541

ปี 2531 รางวัลชมเชย การประกวดแบบ "บ้านระบบอุตสาหกรรม" จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามใน พระบรมราชูปถัมป์ วันที่ 14 สิงหาคม 2531

ปี 2530 รางวัลที่ 1 การประกวดแบบ "บ้านพักอาศัยชุมชนใหม่ในกองขยะ" ในนาม "กลุ่มกันสาด" จัดโดยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2530 รางวัลชมเชย การประกวดแบบ "Experimental Design บ้าน + +" จัดโดยสมาคมสถาปนิก สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 เมษายน 2530 ผลงานด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ปี 2546 สถาปนิกผู้จัดการโครงการออกแบบอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ สถาปนิกวางผังแม่บทและการศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพโครงการพัฒนาที่ดินบนถนนบางนา-ตราด

ปี 2545 สถาปนิกออกแบบโรงงานผลิตยาง บริษัท บริสโตน์ ประเทศไทย จำกัด

ปี 2544-2545 ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง Orange Shop จำนวน 21 สาขา

ปี 2540 สถาปนิกผู้ออกแบบศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

loading