ช่อมณี

Quick View

300.00

285.00 บาท

Quick View

320.00

304.00 บาท

Quick View

319.00

287.10 บาท

Quick View

420.00

399.00 บาท

Quick View

220.00

209.00 บาท

Quick View

385.00

346.50 บาท

Quick View

340.00

323.00 บาท

Quick View

345.00

310.50 บาท

Quick View

339.00

305.10 บาท

ประวัตินักเขียน

 

นามปากกา                  “ช่อมณี” และ  “แพรดาว”

สถานศึกษา                    ร.ร.ดรุโณทยาน   ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

                                  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                  สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย 

ระดับการศึกษ              นิติศาสตร์บัณฑิต และ เนติบัณฑิตไทย

การทำงาน                   ที่ปรึกษากฎหมาย  นักเขียน

ผลงาน                        นิยายตีพิมพ์ในนิตยสาร บางกอก ตะวันสแควร์ หญิงไทย ชีวิตรัก ภาพยนตร์บันเทิง  อาทิเช่น  หมอกผลัดฟ้า  ไอรัก - ไฟแค้น  ใต้เงาบาป  แปรดาว  เล่ห์สวรรค์  รัดเกล้าพิศวง  มุกเปื้อนทราย  บ้านร้อยอักษร  ทายาทอำพราง  ทายาทมนต์ดำ ซ่อนรัก-รอยแค้น นกผลัดรัง  รักซ่อนลาย  หงส์สะบัดลาย  สาปรัก-สานนคร  มนต์ชะตา  รากบุญ  ไม้ระบัดใบ จอมบงการ  ลับแลใจ  ทายาทพระยม และอื่นๆ

                                    นิยายพิมพ์รวมเล่ม อาทิเช่น  หมอกผลัดฟ้า สนล้อลม แปรดาว รัดเกล้าพิศวง  บัญชารัก  นักล่าแต้มศูนย์  แดนบาป ไม้นอกกอ กุหลาบพรางสี กิเลสดาว  และอื่นๆ

ความภูมิใจ                  การเขียนนิยาย และ ผลโหวตนิยายยอดนิยมและนักประพันธ์ยอดเยี่ยมจากแฟนหนังสือ “ภาพยนตร์บันเทิง” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ให้อันดับหนึ่งแก่นิยาย “รากบุญ” ของ “ช่อมณี” และ อันดับสาม แก่นิยาย “มนต์ชะตา” ของ “ช่อมณี”

คติประจำใจ                   เส้นทางชีวิตต้องถากถางสร้างด้วยมือ มิใช่รอฟ้าบันดาล

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Facebook Fanpage : The Chawmanee "ช่อมณี"