เงาจันทร์

Quick View

145.00

130.50 บาท

Quick View

159.00

151.05 บาท

เงาจันทร์ 

ชื่อจริง : เงาจันทร์ ,
นามปากกา :
เว็บไซต์ :
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน / ผลงาน
          พ.ศ. 2545 มีผลงานเรื่องสั้นเรื่องแรกตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย พ.ศ. 2547 มีผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรก ชื่อ หัวใจดอกไม้ ได้รับรางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นแห่งชาติประเภทรวมเรื่องสั้น ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม จังหวัดเพชรบุรี เรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี ๒๕๔๘ จากเรื่อง "บุหลันแรม"
รางวัลที่เคยได้รับ
เรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี ๒๕๔๘ จากเรื่อง "บุหลันแรม"