ฟิลเตอร์สินค้า

สุนทร มณีสวัสดิ์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

หน้าที่ราชการ

- ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- กรรมการกฤษฎีกา

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

- กรรมการวิจัยและพัฒนา สภาผู้แทนราษฎร

- กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพันธุ์พืช

- อกพ.วินัยและการออกจากราชการในกรรมการ กพ.

- อนุกรรมการกฎหมาย ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ