ฟิลเตอร์สินค้า

สาทิส อินทรกำแหง

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 รายการ

ลด 50%
Quick View

150.00

75.00 บาท

ลด 15%
Quick View

165.00

140.25 บาท

ลด 15%
Quick View

200.00

170.00 บาท

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

 สาทิส อินทรกำแหง
          อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง คือบุคคลคนนั้น ท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งถูกโรคมะเร็งร้ายคุกคามชีวิตของท่านมาแล้ว แต่ท่านสามารถเอาชนะ โรคมะเร็งโพรงจมูกได้อย่างเด็ดขาดด้วยวิธีการที่เรียกว่า Clinical Nutrition พร้อมปรับวิถีชีวิตตามแนวทางครูของท่าน - นายแพทย์นอร์มันเคาน์ซิล นักปรัชญา และนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดัง ซึ่งเชื่อว่าจิตและกายมีความสัมพันธ์กัน ด้วยอยากแบ่งปันความรู้เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์นี่เองอาจารย์สาทิศจึงนำความรู้ด้านแมคโครไบโอติกส์มาเผยแพร่ในประเทศไทย เป็นคนแรก และต่อมาก็ได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทย อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง เป็นคนโคราช คุณพ่อคือพันเอกพระศรีพิชัยบริบูรณ์ เป็นนายทหารระดับสูง ท่านจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ จากนั้นไปศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และจบดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาและวิทยาศาสตร์การอาหารจากสหรัฐอเมริกา ท่านเคยทำงานในโรงพยาบาล Sacred Heart ออริกอนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 ปี ทำงานในโรงพยาบาลเซียะเหมินประเทศจีน เป็นเวลา 2 ปี และทำงานในองค์การสหประชาชาติเป็นเวลานานถึง 27 ปี ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมาได้ 16 ปีแล้ว หลังจากเกษียณ อาจารย์สาทิสเลือกกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย และเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางชีวจิต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพของคนไทยในวงกว้าง ทั้งองค์กร หน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิและชมรมชีวจิต นอกจากนี้ยังร่วมกับคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์  ในการก่อตั้งนิตยสาร ชีวจิต ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด