ตัวเลือกสินค้า

สาทิส อินทรกำแหง

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 รายการ

 สาทิส อินทรกำแหง
          อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง คือบุคคลคนนั้น ท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งถูกโรคมะเร็งร้ายคุกคามชีวิตของท่านมาแล้ว แต่ท่านสามารถเอาชนะ โรคมะเร็งโพรงจมูกได้อย่างเด็ดขาดด้วยวิธีการที่เรียกว่า Clinical Nutrition พร้อมปรับวิถีชีวิตตามแนวทางครูของท่าน - นายแพทย์นอร์มันเคาน์ซิล นักปรัชญา และนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดัง ซึ่งเชื่อว่าจิตและกายมีความสัมพันธ์กัน ด้วยอยากแบ่งปันความรู้เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์นี่เองอาจารย์สาทิศจึงนำความรู้ด้านแมคโครไบโอติกส์มาเผยแพร่ในประเทศไทย เป็นคนแรก และต่อมาก็ได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทย อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง เป็นคนโคราช คุณพ่อคือพันเอกพระศรีพิชัยบริบูรณ์ เป็นนายทหารระดับสูง ท่านจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ จากนั้นไปศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และจบดุษฎีบัณฑิตสังคมวิทยาและวิทยาศาสตร์การอาหารจากสหรัฐอเมริกา ท่านเคยทำงานในโรงพยาบาล Sacred Heart ออริกอนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 ปี ทำงานในโรงพยาบาลเซียะเหมินประเทศจีน เป็นเวลา 2 ปี และทำงานในองค์การสหประชาชาติเป็นเวลานานถึง 27 ปี ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกมาได้ 16 ปีแล้ว หลังจากเกษียณ อาจารย์สาทิสเลือกกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทย และเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางชีวจิต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพของคนไทยในวงกว้าง ทั้งองค์กร หน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิและชมรมชีวจิต นอกจากนี้ยังร่วมกับคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์  ในการก่อตั้งนิตยสาร ชีวจิต ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
loading