ฟิลเตอร์สินค้า

ดวงมน จิตร์จำนงค์

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

คุณวุฒิ

 • อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2512-2517 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
 • 2518-2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานสำคัญ

 • หลังม่านวรรณศิลป์, 2528ม 2561 (หนังสือรวมบทวิจารณ์วรรณกรรม)
 • บันทึกจากดวงใจดวงมน, 2560 (รวมบทกวีนิพนธ์)
 • แห่งห้วงความคิดอ่าน, 2560 (หนังสือรวมบทวิจารณ์วรรณกรรม)

เกียรติคุณที่ได้รับ

 • ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี 2553 โดยกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2535 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย