ดร.ป๊อบ (Dr.Pop)

Quick View

265.00

251.75 บาท

ป๊อบ ฐาวรา สิริพิพัฒน์

เจ้าของนามปากกา ดร.ป๊อบ

เขาคือนักเขียน นักพูด อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชและอาจารย์แห่งการเทรนเนอร์ด้านภาษาสื่อประสาท (NLP) ระดับแถวหน้าของวงการ

ผลงานแรกของ ดร. ป๊อบ คือวรรณกรรมเยาวชน ชุด The White Road ซึ่งขึ้นอันดับหนังสือขายดี 1 ทั่วประเทศ และมีผลงานขายดีต่อเนื่องอีก 19 เล่ม อาทิเช่น Girls & A Doll, Boys & A Doll, และ Fate Diary

ประวัติการศึกษา
ดร.ป๊อบ จบการศึกษา ระดับมัธยมจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และเป็นนักเรียนทุนศตวรรษสมโภชของ ABAC

และวันนี้ ดร.ป๊อบ ยังสร้างความภาคภูมิในให้คนไทย โดย ดร.ป๊อบได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Certified Trainer of NLP หรือ “อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชและอาจารย์แห่งเทรนเนอร์ด้านภาษาสื่อประสาทพัฒนาศักยภาพมนุษย์” ในการรับรองของสถาบันระดับโลก NLP Academy โดยจอห์น กรินเดอร์ บิดาและผู้คิดค้นภาษาสื่อประสาท Neuro Linguistic Programming ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เปลี่ยนชีวิตคนในระดับจิตใต้สำนึกมาแล้วทั่วโลก 

ภายใต้หลักการสำคัญคือ “เรียนสนุก ปลุกตัวตน ค้นความคิด พลิกชีวิต”

ขอบคุณข้อมูลจาก website www.drpoppop.com