รีวิว : รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด (ปกใหม่)

พอได้อ่านแล้ว...ทำให้เราปลงชีวิตได้มากเลย ทำให้เราเข้าใจและไม่กลัวความตาย ทำให้รู้ว่าช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรจะปฏิบัติตนอย่างไร เป็นหนังสืออีกเล่มที่เหมาะกับผู้คนในยุคสมัยนี้จริงๆ