รีวิว : A Little Space

Happiness is everywhere เป็นอีกเล่มที่เพิ่งจะได้มาในมือ  ความคิดแรกก่อนอ่านคืออยากเห็นว่าพื้นที่ของคนที่เราชื่นชอบ ที่เอาไว้สร้างสรรค์ผลงานจะเป็นยังไง เปรียบเทียบกับพื้นที่ของเรา พออ่านจบก็รู้ว่าแต่ละคนจะมีพื้นที่ไม่เหมือนกัน แต่มีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือมันต้องให้แรงบันดาลใจกับคนที่ทำงาน แล้วพื้นที่ของคุณหละ เป็นอย่างไร กว้างแค่ไหน ตกแต่งยังไง