รีวิว : ยกกำลังใจ สุขและสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

วันนี้คุณฉีดวัคซีนให้หัวใจแล้วหรือยัง ภูมิคุ้มกันเป็นปัจจัยพื้นฐานทำให้คนเราแข็งแรง เล่มนี้บอกเคล็ดลับภูมิคุ้มกันใจด้วย "วัคซีนใจ" ไม่ว่าจะเป็นความภูมิใจ ความมั่นใจ ความไว้วางใจ หรือการพัฒนาความคิดเท่านี้ชีวิตก็เข้มแข็งได้โดยไม่ต้องพึ่งยา