รีวิว : นิทานคุณธรรมชุดพี่ปันปันกับน้องบุญบุญ ตอนจุ๊ จุ๊...ล้างมือก่อนนะ

ปันปันวิ่งฉิว ลิ่วเข้าห้องน้ำปู๊ดป๊าดตลอดคำ จดจำไปนาน...จุ๊จุ๊... ล้างมือก่อนนะ สอนให้น้องๆ ทำความสะอาด ล้างมือให้สะอาด ก่อนทานอาหารหรือขนม มิฉะนั้นจะเป็นเหมือนน้องปัน ปัน อยากรู้ว่าน้อง ปัน ปัน ไปทำอะไรมาติดตามอ่านได้ในหนังสือเล่มนี้ครับ