รีวิว : ขอให้ฤดูกาลของเราไม่มีวันสิ้นสุด

ความเรียงที่ว่าด้วยความรัก ความสัมพันธ์ ความสูญเสีย ความเจ็บปวด การเติบโต การได้มีชีวิตอยู่ โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็นห้วงอารมณ์ต่างๆ ตั้งแต่หลงรักไปจนถึงกลับคืน ในแต่ละอารมณ์เราจะสังเกตเห็นสรรพสิ่งต่างกันออกไป เช่น กลิ่นของดิน สีของท้องฟ้า ความเฉยชาของผู้คน และต่างๆ ความเรียงเล่มนี้สามารถอ่านแยกบทกันก็ได้ หรืออ่านร้อยเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ ผู้อ่านสามารถแทนตัวเองเป็น “ฉัน” กับ “คุณ” ได้ และในท้ายบทแต่ละบทจะมีจดหมายหนึ่งฉบับที่เขียนขึ้นระหว่างตัวละครคู่เดียวกันไปตลอดทั้งเล่มความเรียงที่ว่าด้วยความรัก ความสัมพันธ์ ความสูญเสีย ความเจ็บปวด การเติบโต การได้มีชีวิตอยู่ โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็นห้วงอารมณ์ต่างๆ ตั้งแต่หลงรักไปจนถึงกลับคืน ในแต่ละอารมณ์เราจะสังเกตเห็นสรรพสิ่งต่างกันออกไป เช่น กลิ่นของดิน สีของท้องฟ้า ความเฉยชาของผู้คน และต่างๆ ความเรียงเล่มนี้สามารถอ่านแยกบทกันก็ได้ หรืออ่านร้อยเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ ผู้อ่านสามารถแทนตัวเองเป็น “ฉัน” กับ “คุณ” ได้ และในท้ายบทแต่ละบทจะมีจดหมายหนึ่งฉบับที่เขียนขึ้นระหว่างตัวละครคู่เดียวกันไปตลอดทั้งเล่ม หากความสัมพันธ์เปรียบเหมือนฤดูกาลหนึ่ง ความสัมพันธ์ตอนนี้ของคุณเป็นฤดูกาลไหน?สำหรับบางคนอาจเพิ่งเริ่มต้นฤดูใหม่บ้างก็อาจกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปอีกฤดูหนึ่ง ในขณะที่บางคนยังคงวนเวียนคิดถึงฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ขอให้คุณมีวันที่สดใส ถ้าวันไหนฟ้าฝนไม่เป็นใจ ก็แวะหยุดพักก่อนแล้วค่อยไปต่อ เรารอคอย เพื่อสิ้นสุดการรอคอย แต่ฉันไม่แน่ใจนักว่า การรอคอย เป็นความหวังหรือความสิ้นหวังกันแน่ มันทำให้เรามีเรี่ยวแรงหรือไร้กำลัง มันทำให้ฉันแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ มันจะทำให้คุณกลับมาเพื่อกลับมา หรือกลับมาเพื่อจากไป หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวบางสิ่งในชีวิตมีความหมายก็ต่อเมื่อมีคนให้แบ่งปัน กระทั่งคุกกี้ชิ้นสุดท้ายในกล่องก็ยังถูกจดจำในแบบที่ต่างออกไป หนังสือเก็บความรู้สึกที่อาจเอื้อนเอ่ย ที่พร้อมให้ทุกคนสั่งซื้อมาอ่านแล้ว!