รีวิว : เราเติบโตขึ้นในทุกๆ วัน

วัยเรียน วัยนักศึกษา และ วัยทำงาน...ล้วนเป็น 3 ช่วงชีวิตแห่งความทรงจำอันแสนทรงพลัง ที่หล่อหลอมความเป็นตัวตน ทำให้เราเป็นเรา อย่างในทุกๆวันนี้ได้.กลับมาอีกครั้ง กับหนังสือของคุณคิดมาก ในเล่มที่ชื่อว่า เราเติบโตขึ้นในทุกๆ วัน...หากใครได้อ่าน จะต้องมีความคิด นึกย้อนถึงตัวเองมองกลับไปในอดีตที่ผ่านมา ของแต่ละช่วงชีวิตทั้งในการเรียนแต่ละช่วงวัย ผู้คนที่พบเจอเกิดประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี นอกจากจะทำให้เราได้คิดถึง ทวทวนเรื่องราวเกี่ยวกับมันแล้ว เรายังรู้ด้วยว่า ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไรข้อคิด/วิธี ที่เรารับมือในตอนนั้น ได้ผลมากน้อยแค่ไหน.ตัวอย่างข้อคิดวัยเรียน เช่นหัวใจของการบ้าน คือ การทบทวนสิ่งที่ผ่านไปแล้ว            ในตอนเด็ก เราทบทวนสิ่งที่รู้ แต่ตอนนี้             การบ้านอาจทำให้เราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น.ตัวอย่างข้อคิดวัยนักศึกษา เช่นเมื่อเราเรียนจบ ไม่ใช่ทุกที่ ที่จะสอนงานเรา            ซึ่งเราสามารถเรียนรู้งาน เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ผู้คน            จากการสังเกตของเราเองได้.ตัวอย่างข้อคิดวัยทำงาน เช่นอย่าให้ค่านิยมในสังคม มากำหนดชีวิตเรา            บางคนอาจเหมาะกับการเป็นมนุษย์เงินเดือน            บางคนอาจเหมาะกับการทำงานอิสระมากกว่า.พบกับ “เราเติบโตขึ้นในทุกๆ วัน” หนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกได้กำลังใจและชวนให้คิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต ..จะสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ปะปนกันไปแต่ก็มีรอยยิ้มอยู่ในความทรงจำเหล่านั้นเสมอ...เล่มบางๆ ที่ใช้เวลาอ่านเพียงแค่ชั่วครู่แต่กลับทำให้รู้สึกดี ได้ไปอีกนานแสนนาน…