รีวิว : เดอะเมจิก The Magic (พิมพ์ใหม่)

จริงๆแล้ว เราทุกคนมีชีวิตที่มหัศจรรย์ เพียงแต่อาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบในสังคม ทำให้ผู้คนหลงลืม ความมหัศจรรย์ของชีวิตนี้ไป.รอนดา เบิร์น เจ้าของผลงานดัง “เดอะซีเคร็ต” ที่ว่าด้วยกฏแรงดึงดูด กำลังจะบอกคุณว่า…บางสิ่งบางอย่างที่คุณปรารถนา มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อ ความศรัทธาอย่างแท้จริง .ในหนังสือ The Magic จะเน้นยํ้าไปที่พลังอันน่าอัศจรรย์ของการ “สำนึกรู้คุณ”(การขอบคุณ)กล่าวคือ เราต้องใช้ปฏิบัติการ 28 วัน 28 รูปแบบในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิต.โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง- 12 ปฏิบัติการแรก จะเป็นปฏิบัติการสำนึกรู้คุณสิ่งที่เราเคยได้รับในอดีตและได้รับอยู่ในปัจจุบัน(เป็นการปรับทัศนคติที่มีต่อตัวเองและสิ่งรอบตัว) - 10 ปฏิบัติการต่อมา จะเป็นปฏิบัติการที่ทำให้ความปรารถนาต่างๆ ที่เราต้องการเป็นจริง- 6 ปฏิบัติการครั้งสุดท้าย จะเป็นปฏิบัติการที่ยกระดับการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดของเรา ให้ไปถึงขั้นสูงสุดและลึกลงไปในระดับจิตใจ.ซึ่งในส่วนนี้เราจะเรียนรู้การใช้กฎนี้ให้ซึมลึกในกิจวัตรของเรา จากปฏิบัติการทั้งหมด 28 วัน จะมีปฏิบัติการที่เราต้องทำต่อเนื่องเป็นเวลา 27-28 วัน ได้แก่ ปฏิบัติการ “คิดถึงแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต” และปฏิบัติการ “ก้อนหินมหัศจรรย์” ซึ่งเราจะต้องทำทุกเช้าและทุกเย็นนั่นเอง.เดอะเมจิก (The Magic) เป็นหนังสือที่อ่านได้เข้าใจง่ายแม้จะไม่เคยอ่าน “เดอะ ซีเครท” หรือ “เดอะ พาวเวอร์” ของ รอนดา เบิร์น มาก่อน...เนื่องจากมีการสรุปรวบรวม เทคนิคและเจาะลึกวิธีการใช้กฎแรงดึงดูด ทำมาเป็นข้อๆ เป็นขั้นเป็นตอนที่ทำได้จริง เมื่ออ่านแล้วนำไปประยุกต์ใช้ ก็จะสามารถพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ ของเราให้ดีขึ้นได้