รีวิว : การตลาด 5.0 MARKETING 5.0

จากผลงานล่าสุดของ “ฟิลิป คอตเลอร์”บิดาแห่งการตลาดยุคใหม่ ที่นักการตลาดไม่มีใครไม่รู้จักมาครั้งนี้ “Marketing 5.0” ได้มีการเน้นเนื้อหาไปที่การใช้เทคโนโลยี หรือตามหน้าปกก็คือ >>>Technology for Humanity (เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ) ซึ่งว่าด้วย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาทำการตลาด(Marketing Technology หรือ Martech) เพื่อสื่อสารและตอบโจทย์ความหลากหลายของพฤติกรรมผู้บริโภค.โดยแบ่งเป็น 4 Part คร่าวๆ ดังนี้Part 1 – Introduction เกริ่นถึง Concept ในการแบ่งยุคสมัยของการตลาดการตลาด 1.0 Product Centric : ให้ความสำคัญสินค้าเป็นหลักการตลาด 2.0 Customer Centric : เน้นหาช่องทางเจาะกลุ่มลูกค้า การตลาด 3.0 Human Centric : ให้ความสำคัญเรื่องมนุษยธรรม (ทำ CSR)การตลาด 4.0 Traditional to Digital : การเปลี่ยนผ่านไปแพลตฟอร์มดิจิทัลและสุดท้าย ในเล่มนี้ คือ ยุคการตลาด 5.0 / Marketing 5.0Technology for Humanity ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น....Part 2 – Challenge Marketers Face in a Digital Worlds สิ่งที่ท้าทายในยุค Data 5.0 ได้แก่- Generation Gap ช่องว่างและความแตกต่างระหว่างวัย- Prosperity Polarization ความต่างของขั้วแนวคิดทางสังคม- Digital Divide คนจะปรับตัวอย่างไรเมื่อ AI กำลังมาแทนที่.Part 3 – New Strategies for Tech-Empowered Marketing โลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดยักษ์ กลยุทธ์การตลาดสำคัญมาก- หมดยุคที่เราใช้กลยุทธ์เดียวยืนยาวทั้งปี ตอนนี้ต้องปรับกันทุกเดือนหรือไตรมาส- เทคโนโลยีกำลังจะมาช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของมนุษย์.Part 4 – New Tactics Leveraging Marketing Tech เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยมีหลักการตลาดน่าสนใจดังนี้- Data-Driven Marketing การตลาดที่ใช้ข้อมูล- Predictive Marketing การต่อยอดใช้ข้อมูลมาพยากรณ์ผลลัพธ์- Contextual Marketing ทำการตลาดด้วยความเข้าใจในบริบทของลูกค้า- Augmented Marketing เอาเทคโนโลยีมาเสริมความสามารถของมนุษย์- Agile Marketing การทำการตลาดด้วยความคล่องแคล่วและรวดเร็ว.สรุป คือ แกนหลักของหนังสือ “Marketing 5.0 Technology for Humanityการตลาด 5.0 เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ” เล่มนี้ จะบอกให้เรารู้ว่าโลกของ Marketing ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสุด และใช้ข้อมูลมหาศาลในการตัดสินใจวางกลยุทธ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สำหรับใครที่ต้องการติดตามต่อในส่วนเนื้อหาเชิงลึก สามารถสั่งซื้อได้ที่ Naiin.com และ Naiin App