รีวิว : UNTAMED อย่ายอม

โลกใบนี้..มี “กรงขัง” มากมายที่พยายามกักขังให้เรากลายเป็น ‘เด็กดี’ ถูกสั่งสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ห้ามเถียงและเชื่อตามๆ กันไปถูกควบคุมกำหนด ถูกสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างบิดเบี้ยว เพื่อที่จะใช้ชีวิตในบ้านเมือง..ที่มีความฉิบหายเกิดขึ้นไม่เว้นวัน.“UNTAMED อย่ายอม” คือ หนังสือที่จะทำให้เราออกจากกรงขังหรือ การปลุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างใน ตัวตนที่แท้จริงของเราให้ตื่นขึ้นเป็นของตัวเอง ได้ใช้ชีวิต เลือกเส้นทางในแบบที่ต้องการจริงๆ.คุณเกลนน็อน ผู้เขียนเล่มนี้ มีการเล่าเรื่องราวของในแต่ละช่วงชีวิตของตนเองว่าเป็นอย่างไร ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เรื่องของการแต่งงาน การมีชีวิตคู่ และมีปัญหาครอบครัว ความรู้สึกไม่เป็นตนเอง จนกระทั่งการก้าวออกจากกรงขังของตนเอง ตอนได้รับการบำบัด ฯลฯ.ตัวอย่างข้อคิดที่ได้ จาก “UNTAMED อย่ายอม” อาทิเช่น- จงรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าง แม้สิ่งนั้นจะคือความเจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง-จงนิ่งและเรียนรู้ เพราะคำตอบที่เราต้องการอาจจะอยู่เพียงลมหายใจ ขอเพียงหยุดและเฝ้ามองตนเอง-กล้าจินตนาการ ..เขียนสิ่งที่ต้องการออกมา เปลี่ยนจากคำว่า ‘มันน่าจะเป็นแบบนี้’ เป็น ‘ต้องทำแบบนี้’-สร้างและเผาไหม้ ..พร้อมจะสร้างสิ่งใหม่ๆ เชื่อเรื่องใหม่ๆ ทำเรื่องใหม่ๆ และละทิ้งจากเรื่องเดิมที่เคยเชื่อ- ความกล้าหาญ คือ การทำตามเสียงจากภายในตนเอง.คนที่ชีวิตมีความสุข ต้องการอะไรก็ได้สิ่งนั้น มาอ่านเล่มนี้อาจจะไม่เข้าใจว่านี่มันเรื่องอะไรกัน แต่สำหรับคนที่ผ่านความยากลำบากมาได้ หรือกำลังสับสนในชีวิต และต้องการหาทางออก มีคำถามในใจ ต้องการตัดสินใจเรื่องสำคัญหากคุณอ่านจบ คุณจะเข้าใจผู้เขียนและสัมผัสได้ถึงตัวตนมองเห็นตัวเองผ่านการเล่าเรื่องของคุณเกลนน็อน รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเธอ รู้สึกสนิทกับเธอ อย่างแน่นอน…