รีวิว : โตขึ้นมาเป็นความสุข

“ทำอย่างไรถึงจะมีความสุข?“หนังสือเล่มนี้พูดในหลายแง่มุม สำหรับการหาคำตอบดังกล่าวปัจจัยหนึ่งที่ผู้เขียนเน้นมาโดยตลอดเลยก็ คือ ...ความสุขนั้นสร้างได้ด้วยตัวเอง...ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั้นได้ หล่อหลอม รวมเป็นตัวของเราเองในปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในอนาคต ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา กลายเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดียิ่งๆขึ้นไป..“โตขึ้นมาเป็นความสุข" เล่มนี้ทำให้เราได้สำรวจเส้นทางชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ ทั้งกายและใจ ด้านชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การทำงาน รวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างตัวเรา..ตัวอย่างที่หยิบยกมาได้ง่ายที่สุดคือ ประโยคที่เรามักถูกถามกันตอนเป็นเด็ก...“โตขึ้นมาอยากเป็นอะไร?”..ซึ่งคำตอบของหลายคนในตอนนั้นก็คงตอบตามแต่จะคิดขึ้นมาได้บางคนอยากเป็นครู บางคนอยากเป็นดาราบางคนอยากเป็นตำรวจ บางคนอยากเป็นหมอแต่พอโตขึ้นมาจริงๆ เส้นทางชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปพอได้เรียนรู้ชีวิต ว่ามีอาชีพต่างๆ อีกมากมายทั้งคนที่มีโอกาสได้ลองทำแล้วชื่นชอบและคนที่ไม่ได้ชอบ แต่จำเป็นต้องทำงานเหล่านั้น…อาชีพที่เรียนมา อาชีพที่ครอบครัวอยากให้ทำสุดท้ายเราก็พบว่า พอโตขึ้นมาแล้วไม่มีความสุข..พึงระลึกไว้เสมอว่า ชีวิตนี้ยังเป็นของเรา ไม่ใช่ของใคร และไม่มีอะไรที่เราทำไปแล้ว นับเป็นความล้มเหลวในภายหลัง.และถ้าย้อนเวลากลับไปได้ หลายคนก็คงจะตอบว่า “โตขึ้น อยากเป็นคนที่มีความสุข..” ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตาม.ทางรีวิวบุ๊คเมทหวังว่า ทุกคนจะเป็นคนที่มีความสุขหากได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ..