รีวิว : DEAR YOU ถึงคุณ, ด้วยความคิดถึง

เมื่อน้องอินทร์ได้มีโอกาสหยิบหนังสือ Dear You ถึงคุณ, ด้วยความคิดถึง ขึ้นมาอ่าน ก็เกิดคำถามว่าครั้งสุดท้ายที่เขียนจดหมายมันเมื่อไรกันนะ ไม่ต้องพูดถึงได้รับจดหมายหรอก นานมากพอที่จะจำไม่ได้ ว่ากี่ปีแล้ว ดีไม่ดี อาจจะถึง 10 ปีด้วยมั้งการได้ลองอ่านหนังสือ Dear You ถึงคุณ, ด้วยความคิดถึง ในแต่ละบท มีการโต้ตอบ มีการทิ้งคำถามให้ หรือเสนอมุมมอง ที่ทำให้ตัวเราได้ทบทวน ขบคิด ไปกับสถานการณ์นั้นๆ ก็เพลินดีนะลองหยิบขึ้นมาอ่านดูสิ!ว่าแต่ว่าคุณเขียนจดหมายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ