รีวิว : ว่าด้วยอาชีพนางสนม ล.1-2 (2 เล่มจบ) (ปกอ่อน)

ถ้าไม่เป็นฝ่ายรุก กุมพระทัยจักรพรรดิให้ได้ ก็ต้องเป็นฝ่ายรับ ให้จักรพรรดิและพวกตำหนักในรังแกจนตาย นิยายที่ว่าด้วย วิธีจัดการกับผู้ชายที่มีอำนาจมากมาย ควรทำเช่นไร!