รีวิว : Memory&Soulmate ความทรงจำของหัวใจ..โอบรักไว้ชั่วนิรันดร์

ผลงานเล่มล่าสุดของนักเขียน Bestseller อาทิ ณารา, ซ่อนกลิ่น, ชญาน์พิมพ์, รพัด, ลิซ, ฐิญาดา, สุริยาทิศ, ลีฬวรา, นาย่า, ใบสน, เตชิตา, นาถลดา, ญนันทร, มาภา, กวิน, อุณากรรณ, ภัทราธิป