รีวิว : พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่

โรงเรียนกับที่ทำงานต่างกันราวฟ้ากับเหว ที่แรกเธอต้องจ่ายเงินและเข้าเรียน ส่วนอีกที่เธอต้องรับเงินและเข้าทำงาน เพียงไม่กี่ประโยคกลับทำให้เห็นภาพ ชีวิตที่แตกต่างระหว่างวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ หนอนขอแนะนำให้น้องๆ ที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้ลองอ่าน เข้าไปเปิดที่ร้านก่อนตัดสินใจซื้อ แล้วคุณจะรู้ว่าไม่ผิดหวังที่จะเลือกไปอยู่บนชั้นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง