โปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

  1. รับส่วนลด 10% ในการซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
  2. รับส่วนลด 10% ในการซื้อหนัสือของสำนักพิมพ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  3. รับส่วนลด 5% ในการซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ที่จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อื่นๆ