*ราคาเมื่อซื้อสินค้าครบรับของพรีเมียม เป็นราคาหลังหักส่วนลด*

เงื่อนไขโปรโมชันส่วนลด 4 เล่มลด 20%

* เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน Naiin.com และ Naiin App เท่านั้น

* เฉพาะสินค้าประเภทหนังสือ, หรือสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยสนพ.ในเครืออมรินทร์เข้าร่วมทุกรายการ สนพ NABU , TAISEI BOOKS , Fireworks Publishing , Taisei M , NED , วิบูลย์กิจ , รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง , ริเวอร์ บุ๊คส์ , River Books PR , River Books , ไป่เหอ , ร.ศ. ๒๒๑ พับลิเคชั่น , FirstLove Pro ,DEXPRESS Publishing,สำนักพิมพ์บุ๊คกิชเฮ้าส์/BOOKISH HOUSE PUBLISHING, opendurian ,SandClock Books, แมร์รี่โกราวด์ , First page, Barefoot Banana, Barefoot Banana , Wimmel Club , พระราชนิพนธ์, มูลนิธิไม่เข้าร่วมรายการ
* สินค้ายกเว้นโปรโมชั่นไม่เข้าร่วมรายการ

* โค้ดคูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้า Pre-Order , สินค้า Shock Sale และใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า