" E-Book Writers Boom Sale "

อีบุ๊คน่าอ่าน นักเขียนพามาลดสูงสุด 50%

เฉพาะที่ Naiin เท่านั้น

นักเขียน RINRINJUNG ลดพิเศษ 50%คลิกช้อปเลย

นักเขียน สามห้า ลดพิเศษ 50%คลิกช้อปเลย

นักเขียน หมูแม่พันธ์ ลดพิเศษ 45%คลิกช้อปเลย

นักเขียน จุฑารัตน์ ลดพิเศษ 45%คลิกช้อปเลย

นักเขียน กุหลาบแก้ว ลดพิเศษ 45%คลิกช้อปเลย

นักเขียน NBSTER ลดพิเศษ 45%คลิกช้อปเลย

นักเขียน NICHAPTD ลดพิเศษ 45%คลิกช้อปเลย

นักเขียน วอ อา ยอ วาย ลดพิเศษ 45%คลิกช้อปเลย

นักเขียน อมราวรินทร์ ลดพิเศษ 45%คลิกช้อปเลย

นักเขียน รอรีวัน ลดพิเศษ 35%คลิกช้อปเลย

นักเขียน อีช้อยเองเจ้าค่ะ ลดพิเศษ 35%คลิกช้อปเลย

นักเขียน ปรียาดา ลดสูงสุด 35% *เฉพาะที่ร่วมรายการคลิกช้อปเลย

นักเขียน สระอา ลดพิเศษ 30%คลิกช้อปเลย

นักเขียน DOODJAI ลดพิเศษ 30%คลิกช้อปเลย

นักเขียน Memaffx ลดพิเศษ 30%คลิกช้อปเลย

นักเขียน สวีทการ์เดนท์ ลดพิเศษ 25%คลิกช้อปเลย

นักเขียน I-Rain-Yia ลดพิเศษ 25%คลิกช้อปเลย

นักเขียน เอลยา/ELYA ลดพิเศษ 25%คลิกช้อปเลย

 

              E-Book Writers Boom Sale คลิกช้อปเลย

 

 

เงื่อนไข

 

*1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
*เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ E-Book ผ่าน Naiin.com และผู้ใช้ระบบ Android ที่ซื้อ E-Book ผ่านแอปนายอินทร์ เท่านั้น (ลูกค้าระบบ iOS สามารถสั่งซื้อบน Naiin.com เพื่อรับของพรีเมี่ยม)
*เฉพาะสินค้าประเภท E-Book และเรื่องที่ร่วมรายการเท่านั้น
*สินค้าพรีเมี่ยมสแตนดี้ตั้งมือถือ ลาย GAP รักนิรันดร์ เมื่อช้อป E-Book นักเขียนอิสระ 600 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 พ.ค. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าของพรีเมี่ยมจะหมด
*สินค้าพรีเมี่ยมพวงกุญแจ ลาย GAP ทฤษฎีสีชมพู (รถคุณสาม) เมื่อช้อป E-Book นักเขียนอิสระ 300 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66 เป็นต้นไป หรือจนกว่าของพรีเมี่ยมจะหมด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ภาพของพรีเมี่ยมจัดแต่งเพื่อการทำสื่อเท่านั้น
*ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น