ประกาศผลกิจกรรม Naiin App X Top Spenders
จ่ายมาแจกกลับ ไม่มีกั๊กอยู่แล้ว!

 

 

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนรับของรางวัลผู้โชคดี https://forms.gle/tajt7AJPzz8tp4f5A

ผู้ได้รับ Movie Voucher มูลค่า 180 บาท (จำนวน 10 รางวัล)

waraporn.cha****@gmail.com
ooi.winter****@hotmail.com
doredor****@hotmail.com
suthi****@gmail.com
sor****@gmail.com
luck****@hotmail.com
earn****@hotmail.com
Picham****@hotmail.com
chuanj****@gmail.com
annang****@icloud.com

ผู้ได้รับ E-Voucher Grab Gift มูลค่า 100 บาท (จำนวน 50 รางวัล)

usatar****@yahoo.com
sus****@gmail.com
mayh****@yahoo.com
thepkin****@gmail.com
huwannayu****@gmail.com
am.sm****@gmail.com
sornaray.2****@gmail.com
nonv****@gmail.com
nunny_****@hotmail.com
nuttaki****@hotmail.com
kratik****@yahoo.co.th
moomoo****@gmail.com
Toumtium.****@gmail.com
u4gar****@gmail.com
cherryj****@yahoo.com
ntkwb5****@privaterelay.appleid.com
narumo****@gmail.com
kotchy****@gmail.com
aree_o****@hotmail.com
Tassao****@yahoo.com
niy****@yahoo.com
earnearn****@gmail.com
pornluks****@gmail.com
gloy_m****@hotmail.com
mapring****@hotmail.com
vanilla****@gmail.com
jutharut_po****@hotmail.com
thitipa****@gmail.com
suchada9****@gmail.com
ptim****@gmail.com
a****@yahoo.com
vp.va****@gmail.com
cogeapang****@hotmail.com
sirirat****@gmail.com
jurai****@gmail.com
chompoo2****@gmail.com
Intipornrt****@icloud.com
Nuch****@gmail.com
mrssuthas****@yahoo.com
sirip****@hotmail.com
pariya_lo****@hotmail.com
sura****@gmail.com
MartinBur****@web.de
Jk.se****@gmail.com
ladypear****@hotmail.com
towwot****@gmail.com
wimo****@gmail.com
apiwa****@gmail.com
goldenfish****@hotmail.com
wantida_****@hotmail.com

 

 

กติกาการรับของรางวัล

    1. ผู้ที่มียอดการสั่งซื้อ E-Book สะสมสูงสุดอันดับ 1-10 ในช่วงเวลาแคมเปญ จะได้รับบัตรกำนัลดูหนัง Major มูลค่า 180 บาท จำนวน 10 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)

    2. ผู้ที่มียอดการสั่งซื้อ E-Book สะสมสูงสุดอันดับ 11-60 ในช่วงเวลาแคมเปญ จะได้รับบัตรกำนัลดูหนัง E-Voucher Grab gift มูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)

    3. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทาง Facebook page: ร้านนายอินทร์ เวลา 12.00 น.

    4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการมอบรางวัลให้กับผู้มีสิทธิที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและลงทะเบียนยืนยันการรับรางวัลแล้วเท่านั้น หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิให้กับผู้ร่วมแคมเปญในลำดับถัดไปที่ลงทะเบียนรับรางวัลผ่านทางลิ้งค์นี้เท่านั้น>> https://forms.gle/tajt7AJPzz8tp4f5A 

    5. เปิดให้ลงทะเบียนรับของรางวัลตั้งเเต่วันที่ 21 - 28 มีนาคม 2566 ในช่องทาง Facebook page: ร้านนายอินทร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 มีนาคม 2566 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2566

    6. ของรางวัลทั้งหมดจะทำการจัดส่งผ่านอีเมลและไปรษณีย์ ภายใน 7 - 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

    7. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ naiin.com

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามกติกาที่กำหนด และลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ทำตามกติกาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- เฉพาะแต่สมาชิกร้านนายอินทร์เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ร่วมแคมเปญทราบล่วงหน้า

- กรณีมียอดสั่งซื้อสูงสุดเท่ากันทำให้ไม่สามารถเรียงลำดับได้ว่าใครอยู่ลำดับก่อนหลัง ให้ถือเอาผู้ที่สั่งซื้อเร็วที่สุดหรือสั่งซื้อไว้อยู่ก่อนแล้วให้อยู่ในลำดับก่อน

- พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครืออมรินทร์ และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดแคมเปญนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแคมเปญ

- การที่เข้าร่วมแคมเปญให้ถือว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญได้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้เท่านั้น

- บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้จะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ไม่ได้รับรางวัลจะถูกทำลายภายในวันที่ 1 เมษายน 2566

- ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 02-423-9999 ต่อ 6428