ประกาศผลกิจกรรม Naiin App แจกหนัก
ให้ E-Book Top Spender
งานมหกรรมนิยายนานาชาติ

 

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ผ้าห่มไซซ์ 100X150 cm คละลาย 20 รางวัล

wipawadee_w***@hotmail.com
eyo***@yahoo.com
cream***@hotmail.com
jjub***@gmail.com
munphuket4***@gmail.com
tasanee.***@gmail.com
kchuti***@gmail.com
ps***@live.se
Chalermk***@outlook.com
stopk***@gmail.com
enjoylove***@gmail.com
su.vjp***@gmail.com
nuunan0***@gmail.com
tha***@hotmail.com
nu.san***@gmail.com
naon***@hotmail.com
raveew***@gmail.com
mooml***@gmail.com
the.winter.and.s***@gmail.com
newyear1***@gmail.com

 

ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 กระเป๋าผ้าคละลาย จำนวน 30 รางวัล

patrja***@gmail.com
icea***@hotmail.com
peachynicky***@gmail.com
Purity_ni***@hotmail.com
tkris***@gmail.com
dararat.***@hotmail.com
pimpa***@hotmail.com
june_n***@hotmail.com
suthip***@gmail.com
urasa***@yahoo.com
gloy_me***@hotmail.com
nanach***@gmail.com
s_fra***@hotmail.com
rattana0***@hotmail.com
usatara***@yahoo.com
i-o***@hotmail.com
pongsakn2***@gmail.com
champa.***@gmail.com
cc0983636***@gmail.com
lovelyp***@gmail.com
Mrvall***@gmail.com
sky_***@hotmail.com
Eihc***@hotmail.com
usatara***@yahoo.com
de_i_a***@hotmail.com
Punwas***@gmail.com
sirilakh_2***@hotmail.com
nim_c***@hotmail.com
manee_m***@hotmail.com
kai_***@hotmail.com

 

ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ปฏิทิน จำนวน 100 รางวัล

jum_such***@yahoo.com
panyasu***@gmail.com
pui_pui_soulm***@hotmail.com
lovelyp***@gmail.com
nook_piy***@hotmail.com
benyapar***@gmail.com
pariis.par***@gmail.com
pim33***@hotmail.com
d_me_p***@hotmail.com
nat-ti-k***@hotmail.com
pwongthaijar***@yahoo.com
sodazxc061***@gmail.com
ladypearl***@hotmail.com
Ailongna***@gmail.com
webnong***@hotmail.com
mmot***@gmail.com
thitat***@gmail.com
pucca0***@hotmail.com
kata***@hotmail.com
anette_***@hotmail.com
lean80_can***@gmail.com
nanup***@gmail.com
nidnui***@gmail.com
Rut.aresh***@gmail.com
matawa***@hotmail.com
pattarin.p***@gmail.com
thitikanfoy2***@gmail.com
nongluck.kiartsrit***@gmail.com
kung***@yahoo.com
mizcallmeet***@gmail.com
ndechakrieng***@gmail.com
p.kaewphila***@gmail.com
namtal.nam***@gmail.com
g.l***@yahoo.co.uk
arikaj***@hotmail.com
kawisara2***@gmail.com
Piyaa***@hotmail.com
Miel***@hotmail.com
pop_pepled***@hotmail.com
sa***@yahoo.com
Toe***@hotmail.com
lalajo***@gmail.com
thanawalee***@hotmail.com
th8d***@gmail.com
Tua***@hotmail.com
Pnp.nimsu***@gmail.com
kitjat***@hotmail.com
Zhanging2***@gmail.com
chiangraigood***@gmail.com
Whan7***@hotmail.com
knutth***@gmail.com
maewcart***@me.com
nutthaya***@hotmail.com
zinz***@gmail.com
tkangsawi***@gmail.com
dao.gran***@gmail.com
sahaph***@gmail.com
zinth***@hotmail.com
huwannayuy***@gmail.com
thismyja***@gmail.com
pandha7***@hotmail.com
Tongkunv***@gmail.com
klf_sak***@hotmail.com
janar***@gmail.com
p.sai***@gmail.com
popomamay***@gmail.com
naifex***@gmail.com
Deathless_mas***@hotmail.com
phunchita.***@gmail.com
sprasitwi***@gmail.com
sitxisha***@gmail.com
nuleck_ko***@hotmail.com
nongcha***@gmail.com
kst***@hotmail.com
kapookka***@hotmail.com
sukkie***@gmail.com
Nursaheedal.2***@gmail.com
pkto***@gmail.com
bibie***@msn.com
plookkw***@gmail.com
nothinghill.t***@gmail.com
joy.01042***@gmail.com
thitat***@gmail.com
kora_ic***@hotmail.co.th
natsuda20***@gmail.com
tk_bowab***@hotmail.com
the_sait***@yahoo.com
tsepl***@gmail.com
firnlove25***@gmail.com
misthon***@gmail.com
Gifbbk085***@gmail.com
Tampka***@gmail.com
phattari***@gmail.com
angiezaz***@gmail.com
Bird_body2***@hotmail.com
tata***@hotmail.com
nakhwan1***@gmail.com
gan***@gmail.com
zeama***@gmail.com
janit_ni***@hotmail.com

 

กติกาการรับของรางวัล

    1. ผู้ที่มียอดซื้อ E-Book สะสมสูงสุดในช่วงเวลาแคมเปญ ลำดับที่ 1-20 รับของรางวัล ผ้าห่ม 100*150 cm คละลาย รวมจำนวน 20 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)  โดยผู้โชคดีสามารถลงทะเบียนรับของรางวัลได้ที่ >> https://forms.gle/MAyzTzZ7RNRjXQq26 

    2. ผู้ที่มียอดซื้อ E-Book สะสมสูงสุดในช่วงเวลาแคมเปญ ลำดับที่ 21-50 รับของรางวัล กระเป๋าผ้า คละลาย รวมจำนวน 30 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)  โดยผู้โชคดีสามารถลงทะเบียนรับของรางวัลได้ที่ >> https://forms.gle/MAyzTzZ7RNRjXQq26 

    3. ผู้ที่มียอดซื้อ E-Book สะสมสูงสุดในช่วงเวลาแคมเปญ ลำดับที่ 51-150 รับของรางวัล ปฏิทิน รวมจำนวน 100 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)  โดยผู้โชคดีสามารถลงทะเบียนรับของรางวัลได้ที่ >> https://forms.gle/MAyzTzZ7RNRjXQq26 

    4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการมอบรางวัลให้กับผู้มีสิทธิที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและลงทะเบียนยืนยันการรับรางวัลแล้วเท่านั้น หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิให้กับผู้ร่วมแคมเปญในลำดับถัดไปที่ลงทะเบียนรับรางวัล

    5. เปิดให้ลงทะเบียนรับของรางวัลตั้งเเต่วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2565 ในช่องทาง Facebook page: Naiin App : ร้านหนังสือในมือคุณ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2565

    6. ของรางวัลทั้งหมดจะทำการจัดส่งให้ผู้โชคดีที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ภายใน 7 - 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

    7. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ naiin.com

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามกติกาที่กำหนด และลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ทำตามกติกาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

     - เฉพาะแค่สมาชิกร้านนายอินทร์เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้

     - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ร่วมแคมเปญทราบล่วงหน้า

     - ผู้ร่วมรายการสามารถสั่งซื้อ E-Book ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ Naiin.com หรือ Naiin application เพื่อให้มียอดการสั่งซื้อสูงสุด

     - กรณีมียอดสั่งซื้อสูงสุดเท่ากันทำให้ไม่สามารถเรียงลำดับได้ว่าใครอยู่ลำดับก่อนหลัง ให้ถือเอาผู้ที่สั่งซื้อเร็วที่สุดหรือสั่งซื้อไว้อยู่ก่อนแล้วให้อยู่ในลำดับก่อน

     - พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครืออมรินทร์ และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดแคมเปญนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแคมเปญ

     - การที่เข้าร่วมแคมเปญให้ถือว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญได้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้เท่านั้น

     - บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้จะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ไม่ได้รับรางวัลจะถูกทำลายภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

     - ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

     - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 02-423-9999 ต่อ 6428