เงื่อนไข

 

*1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
*เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อ E-Book ผ่าน Naiin.com และผู้ใช้ระบบ Android ที่ซื้อ E-Book ผ่านแอปนายอินทร์ เท่านั้น (ลูกค้าระบบ iOS สามารถสั่งซื้อบน Naiin.com เพื่อรับของพรีเมี่ยม)
*เฉพาะสินค้าประเภท E-Book และเรื่องที่ร่วมรายการเท่านั้น
*โปรโมชั่น wallpaper ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 65 - 5 ธ.ค. 65
*โปรโมชั่นของพรีเมี่ยมแก้วมัคพร้อมที่รองแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ภาพของพรีเมี่ยมจัดแต่งเพื่อการทำสื่อเท่านั้น

 

ช้อป E-Book เรื่อง ฉันจะได้มีสามีกับเขา ลด 10% คลิกเลย

ช้อป E-Book นักเขียนบัวบูรพา ทั้งหมด คลิกเลย